TERMENI ȘI CONDIȚII

VĂ MULȚUMIM CĂ VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU!

 

Termenii și condițiile de uitlizare a siteului Top Forma

 1. Despre platformă
 2. Termenii și condițiile curente stabilesc relațiile dintre:
  1.1. Platforma „Top Forma”, cu sediul și adresa : Bulgaria, Sofia, str. Rui Planina 8, numită pe scurt Top Forma, și :

1.2. Clienții care folosesc serviciile Top Forma. Termenii și condițiile de față se referă la toate persoanele care utilizează Top Forma și/sau se înregistrează pentru a utiliza site-ul www.topforma.ro
2. La utilizarea Top Forma, persoanele sunt obligate să respecte Termenii și Condițiile curente, precum și regulamentul aplicabil dintre România și Uniunea Europeană.
3. Odată cu finalizarea înregistrării pe Top Forma și apăsarea butonului interactiv  „Accept Termenii și condițiile”, persoanele care au îndeplinit acești pași, sunt de acord și acceptă Termenii șii Condițiile curente.

4.Top Forma nu este o instituție medicală și nu furnizează servicii medicale.

Definiții:

 1. „Site pe internet/website/site“ este un spațiu marcat în rețeaua de internet globală, accesibilă prin adresa sa unificată (URL) după protocol HTTP, HTTPS sau alt protocol standartizat, care conține fișiere, programe, text, sunet, imagini și alte materiale și resure. Reprezintă o totalitate de pagini de internet care se încarcă în browser-ul Utilizatorui la înscrierea adresei electronice www.topforma.ro
  2. „Pagină web“ este parte componentă și distinctă a website-ului.
  3. „Utilizator“ al paginii de internet sau site este fiecare persoană care și-a introdus adresa de e-mail sau a ajuns pe pagină prin redirecționare de către alt site, ulterior efectuând acțiuni online de cumpărare de bunuri sau servicii.
 2. „Adresă IP“ („IP address“) este un număr de indentificare unic care asociază calculatorul, pagina de internet sau resursele Utilizatorului într-un mod care permite localizarea acestuia în rețeaua globală de internet.
  5. „Interfață“ este o combinație de obiecte grafice, asociate la un cod de programare, prin intermediul căreia Utilizatorul comunică cu website-ul într-un mod accesibil.
  6. „Platformă“ este o totalitate de decizii conceptuale, grafice și de programare, care constituie un produs integral care furnizează Utilizatorului acces la posibilitățile spațiului de internet.
  7. „Browser“ este un program care permite transferal, prelucrarea și vizualizarea datelor prin intermediul diferitor protocoale de internet de transfer de date.
  8. „Hiperlink“ este o legătură marcată pe o anumită pagină de Internet, care permite redirecționarea automata către o altă pagină de internet, resursă informațională sau obiect prin protocoale standartizate.
  9. „Sistem informațional / sistem“ e fiecare structură distinctă sau totalitatea de structuri interdependente sau asemănătoare, care la îndeplinirea unei anumite acțiuni de programare asigură prelucrarea automata a datelor.
  10. „Eveniment întâmplător“ este un eveniment neprevăzut în momentul încheierii contractului care face respectarea acestuia imposibilă.
  11. „Activități răuvoitoare“ sunt actiuni sau inacțiuni  care încalcă eticheta Internet și cauzează daune și neplăceri persoanelor conectate la Internet sau rețele asociate, precum expedierea de mesaje nedorite (mesaje comerciale nesolicitate, SPAM, JUNK MAIL), umplerea canalelor (FLOOD), primirea accesului la resurse cu drepturi străine și parole sau sustragere de informație (HACK), efectuarea de acțiuni care pot fi calificate drept spionaj industrial sau sabotare, dăunare sau distrugere de sisteme (CRACK), expedierea  „calului Troian“ sau instalarea de viruși provocată, perturbarea funcționării normale de Internet și rețele asociale a celorlați utilizatori sau efectuarea unei acțiuni care pot fi calificate drept crime sau încălcări încălcări administrative conform regulamentului românesc sau altei legi aplicabile.
  12. Site: – pagină web /domain/ topforma.ro și subdomeniile sale,  proprietate a  „Top Forma ”
  13. Client– este persoană fizică sau juridică care s-a înregistrat pe site și utilizează serviciile furnizate de către specialiști prin intermediul siteului
  14. Specialist еste persoana care a încheiat un contract de furnizare de servicii cu platforma  „Top Forma“ care posedă educația și calificarea necesară pentru a oferi consultații și care este în contact cu clienții înregistrați prin utilizarea serviciilor și oportunităților de pe platformă.
  15. Serviciu – toate serviciile – vizualizabile și propuse pe site.
  16. Prețul serviciului –  prețul pentru furnizarea serviciului, regimul alimentar sănătos, care se plătețte de client sau prețul unui alt serviciu menționat în punctul 15.
  17. Profil – parte a siteului care conține informația utilizatorului, furnizată de acesta la înregistrare.
  18. Date personale – date personale conform Regulamentului de protejare a datelor personale.

III. Drepturi de autor

 1. Site-ul și conținutul acestuia sunt obiectele dreptului de autor, proprietate a „Top Forma”. Părțile acestuia /informație distinctă pot fi reproduse doar după consințământul explicit al proprietarilor de drepturi de autor și cu condiția de a indica sursa informației. Întregul conținut al acestui site, toate articolele, rețetele, testele și imaginile sunt protejate de Regulamentu dreptului de autor și alte legi aplicabile. Descărcarea sau printarea unor pagini distincte, articole și paragrafe este permisă doar în cazul în care nu sunt încălcate cerințele legilor aplicabile. Nu este permisă reproducerea, transmiterea și utilizarea articolelor și imaginilor cu orice scop, public sau commercial, fără acordul în scris al „Тоp Forma“.
 2. Condiții de utilizare

1.Site-ul propune acces la serviciile specialiștilor după înregistare și efectuarea plății indicate în lista de prețuri.
2. Toate prețurile de pe www.topforma.ro sunt exprimate în lei românești.
3. Prețurile indicate pe site se referă la planurile alimentare de 1 lună, de 3 sau de 6 luni pentru construirea obiceiurilor alimentare sănătoase sau alte servicii incluse în lista de prețuri.
4. Taxa pentru livrare pe teritoriul României sunt din contul utilizatorului și sunt incluse în prețul serviciului
5. Utilizatorul efectuează plata în acord cu termenii și condițiile curente.
6. Top Forma își rezervă dreptul de a schimba toate condițiile serviciilor și orice altă informație publicată pe site fără a informa în prealabil utilizatorul

Înregistrarea profilului de utilizator

Pentru a primi dreptul de a utiliza serviciile propuse de www.topforma.ro este necesar ca Utilizatorul să se înregistreze completând un chestionar amănunțit. Procedura de înregistrare pe site este benevolă și gratuită. Site-ul poate fi vizitat de către utilizatori gratuit, fără necesitatea de a se înregistra. La înregistrare se completează un formular în care se indică numele și prenumele Utilizatorului, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa pentru livrarea comenzii. La completarea formularului electronic Utilizatorul declară că datele indicate sunt corecte, complete și exacte și le va actualiza în cazul schimbării. La completarea formularului de înregistrare online, utilizatorul oferă informații adiționale despre modul de viață, starea de sănătate, preferințele alimentare și altele. Bifând căsuța „Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare“ care se află sub chestionar, Utilizatorul confirmă înregistrarea și finalizează formularul online și declară că este informat și acceptă Termenii și Condițiile. Formularul electronic expediat de către Utilizator este salvat de www.topforma.ro

 

1.Procedura de înregistrare pe site este benevolă și gratuită. Site-ul poate fi vizitat de către utilizatori gratuit, fără necesitatea de a se înregistra. La înregistrare se completează un formular în care se indică numele și prenumele Utilizatorului, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa pentru livrarea comenzii. La completarea formularului electronic Utilizatorul declară că datele indicate sunt corecte, complete și exacte și le va actualiza în cazul schimbării.
2. Înregistrarea și crearea profilului se efectuază prin introducerea datelor necesare conform punctului 1. și acceptarea Termenilor și Condițiilor. Ultima reprezintă declarația electronică conform Legii documentului electronic și a semnăturii electronice.
3. Formularul de comandă este consider îndeplinit cu success atunci când toți pașii tehnici indicați pe site au fost îndepliniți iar utilizatorii au acceptat Termenii și Condițiile pe www.topforma.ro.
Cererile sunt acceptate de Top Forma 24 ore pe zi, inclusiv în zilele de odihnă și sărbători. Înainte de finalizarea comenzii, Utilizatorul are posibilitatea de a alege adresa de livrare și de a indica informație adițională.
Fiecare comandă efectuată pe site va fi considerată validă dacă la confirmarea acesteia au fost indicate numele și adresa de e-mail, indiferent de faptul că aceleași date au fost utilizate de o persoană neautorizată.
Cererea se consider acceptată din momentul primirii mesajului de confirmare cu numărul comenzii.
4. Odată cu solicitarea cererii și acceptarea termenilor și condițiilor, clientul declară că nu se află într-o situație de urgență .

La efectuarea comenzii. Clientul acceptă condițiile acordului informativ, care sunt parte distinctă a termenilor și condițiile curente a paragrafului VI, 12.
5. În cazul în care Utilizatorul furnizează informație eronată, inexactă, incompletă, neactuală sau furnizează numele de utilizator și parola unor persoane terțe, Top Forma are dreptul să blocheze sau șteargă informația respectivă și să refuze accesul la un serviciu sau la toate, cât și să relizieze contractul. Top Forma nu poartă răspundere pentru imposibilitatea de a efectua seriviciul în cazul primirii informației greșite sau incomplete și nu datorează retunarea sumei plătite,  dacă a primit și oferi recomandări în cazul prezenței informației eronate, incomplete, inexacte sau neactuale.
6.  Profilul creat poate fi șters oricând la solicitarea Utilizatorului, inclusiv informația creată în legătură cu acest profil cu excepția cazului în care Top Forma este obligată să păstreze informația pentru o anumită perioadă de timp conform unei legi sau act normative. În cazul în care clientul solicită închiderea profilului creat în timp ce serviciul încă se desfășoară, desfășurarea încetează fără ca Top Forma să returneze clientului suma plătită.

Prestarea serviciului

 1. Clientul care dispune de un profil de utilizator creat conform punctului V, poate solicita efectuarea uneia sau a mai multor comenzi de către specialistul corespunzător utilizând formularul online
 2. La solicitarea serviciului, se completează chestionarul:
  Pentru a presta acest serviciu, este necesar să fie furnizate date personale precum vârsta, kilogramele, înălțimea, starea de sănătate, preferințele alimentare, și nu numai. Aceste date se completează în prealabil la efectuarea comenzii în chestionarul online.
  3. Specialiștii care utilizează Top Forma nu își prestează serviciile pe acest site clienților care au nevoie de ajutor medical de urgență sau orice tip de ajutor care conform legii sau unui act normativ necesită contact personal între client și specialist. Top Forma și specialiștii săi își rezervă dreptul de a refuza serviciul persoanelor sub 18 ani, clienților care suferă de boli canceroase, diabet de tip I, precum și combinațiile de mai multe afecțiuni. În acest caz clientul va fi informat despre refuz, iar suma plătita va fi returnată.
  4. După efectuarea comenzii, clientul va primi un mail de la Top Forma, în care este confirmată primirea și înregistrarea comenzii (“Confirmare comandă”). Acest lucru nu înseamnă că comanda este acceptată, ci că propunerea a ajuns la Top Forma. Toate comenzile urmează să fie acceptate de Top Forma. Comanda este considerată acceptată după expedierea mesajului de confirmare a faptului că regimul este pregătit  (“Regimul dvs. alimentar“). În cazul în care un anumit serviciu nu poate fi prestat din cauza datelor incomplete, stare de sănătate dificilă sau un oricare alt motiv, clientul va fi notificat și suma plătită va fi returnată.
  5. Dacă este necesară informație suplimentară, explicații sau răspuns la întrebări concrete și/sau furnizarea unor analize adiționale, clientul va primi mailul de solicitare.  Termenul de prestare a serviciului încetează să treacă până la furnizarea informației solicitate.
  6. În cazul în care informația solicitată nu va fi furnizată Top Formei într-un termen de 14 zile de la primirea notificării, Top Forma este eliberată de obligațiunea de a presta serviciul fără a returna banii.
  7. În cazul în care clientul dorește ca temenul menționat să fie prelungit, acesta trebuie să solicite explicit acest lucru răspunzând la mesajul expediat.
  8. Clientul primește regimul alimentar recomandat; Serviciul nu reprezintă o diagnoză și nu înlocuiește tratamentul prescris sau consultația cu un doctor. Este posibil ca serviciul să conțină recomandarea de a consulta mediul de families au alt specialist.
  9. Serviciul este considerat finisat după expirarea termenului programului ales de client ( 1 ,3 sau 6 luni). Fiecare program de o lună conține 4 săptămâni (28 zile), cea de 3 luni – 12 săptămâni  și programul de 6 luni – 24 săptămâni. Odată cu acceptarea Termenilor și condițiilor, clienții declară următoarele:
  10.1. Clientul înțelege faptul că o parte din serviciile prestate de specialiști pot fi calificate drept medicale și sunt realizate la distanță, fără contact personal și control medical din partea specialiștilor, iar clienții și specialiștii nu dispun de contact direct între ei.
  10.2 Clientul înțelege că prin prestarea unui serviciu la distanță, există riscul de definire incorectă a unei anumite afecțiuni, situație cauzată de lipsa unei consultații private din partea specialistului corespunzător, acceptă și este de acord cu acest risc. Clientul înțelege că serviciile propuse de Top Forma și de specialiști nu înlocuiesc consultația cu medic de familie sau speciliast.
  10.3. Clientul declară că a optat pentru serviciile prestatate de Top Forma după ce a luat la cunoștință toate circumstanțele indicate în Termenii și condițiile curente și după ce a conștientizat că există și alte alternative ( consultația cu un specialiast)
  10.4 Clientul declară că este la curent cu circumstanța că prin intermediul Top Forma, specialiștii prestează serviciul solicitat, însă nu propun servicii care tratează clientul sau să-i ofere furnizeze un anumit rezultat concret în legătură cu starea/problema de sănătate.
  10.5 Clientul este responsabil să urmărească starea sa de sănătate și să solicite ajutor medical în cazul unor complicații.
  10.6 Clientul înțelege și acceptă faptul că Top Forma nu furnizează servicii medicate. Între client și Top Forma nu se creează relații precum cea dintre pacient și doctor. 12.10. Clientul înțelege că în termenul de prestare a serviciului pot interveni schimbări și/sau complicații cu privire la starea de sănătate, pe care Top Forma sau specialiștii acesteia nu le pot prezice iar clientul trebuie să se adreseze medicului de familie sau asistența de urgență.
  12.11. Clientul declară că are peste 18 ani.VII. Prețuri, condiții de plată și condiții de livrare

  1. Prețul serviciului este publicat pe platformă la secțiunea prețuri, metodele și modul de livrare fiind indicat pe platformă https://www.topforma.ro/top-forma-plans-page/
  2. Platforma are dreptul de a modifica serviciile publicate, prețurile și alte caracteristici ale serviciilor fără notificare prealabilă iar Utilizatorul se consideră informați despre modificările indicate de la data publicării acestora.
   3. Înainte de finalizarea comenzii, clientul urmează să fie rugat explicit să fie de acord cu Termenii și Condițiile, care includ și condițiile de livrare, publicate pe platformă în momentul comenzii. Clientul poartă răspunderea de a se asigura că a citit Condițiile de fiecare dată înainte de a finaliza comanda. Acceptându-le, clientul își dă acordul condițiile, inclusiv cele de livrare din versiunea corespunzătoare publicată pe Platformă în momentul comenzii respective.
   4. Informația cu privire la particularitățile și caracteristicile serviciului este prezentă pe paginile platformei.
   5. Platforma propune livrarea fizică a regimului alimentar sau alte consultații doar pe teritoriul României. În cazul unei comenzi dinafara teritoriului, clientul are acces la regimu său prin intermediul profilului personal pe platformă. Fiecare utilizator primește acces la profilul online.
   6. Comanda poate fi făcută doar pe platformă, conform regulațiilor indicate în Termenii și Condițiile curente.
   7. Comanda nu poate fi efectuată fără ca platforma să poartă răspundere de daune în următoarele situații :
   7.1. Datele indicate de client pe platformă sunt incomplete sau incorecte.
   7.2. Clientul nu a respectat Termenii și condițiile ( cu ecepția cazului în care este vorba de o neconcordanță nesemnificativă)
   7.3. Activitatea clientului cauzează sau poate cauza daune de orice tip platformei, unuia dintre specialiști sau curieri;
   7.4. La efectuarea a 3 încercări eșuate de livrare la adresa clientului.
   7.5. În cazul unei stări de sănătate dificile, sarcină, sau în funcție de decizia unui specialist, fapt ce nu permite prestarea serviciului.
   8. La selectarea livrării fizice, platforma prestează produsele la adresa furnizată de client. Platforma nu poartă răspundere pentru adresa greșită sau incompletă.
   9. Livrare și plată :
   9.1. Metodele de plată și livrare sunt indicate pe site-ul platformei.
   9.2. Termenul de plată depinde metoda de livrare și plată aleasă de client, cât și de părți terțe – firma de curierat a serviciului.
   9.3. Platforma își rezervă dreptul de a modifica oricând metodele de plată și livrare curente și/sau condițiile acestora prin publicare metodelor de livrare și plată curente fără notificare prealabilă.
  3. Renunțarea la comandă
  4. Clientul are dreptul de a renunța la serviciul comandat în până la 24 de la solicitarea acestuia. În cazul în care clientul renunță la comandă după acest termen, Platforma nu va returna remunerația plătită pentru serviciu.
   2. Refuzul este realizat prin trimitea unui e-mail către platformă cu textul : „renunț la comandă“.
  5. Datele personale ale utilizatorilor

  Politica noastră de confidențialitate este în conformitate cu noile cerințe ale Regulamentului European de protejare a datelor personale (GDPR) și toate legile aplicabile.

  Politica noastră de confidențialitate pe scurt:

  • Niciodată nu vom utiliza neregulamentar informația dvs. personală fără acordul dumneavoastră.
  • Niciodată nu vă vom expedia mesaje nedorite pentru care nu v-ați abonat la adresa de e-mail, cu excepția mesajelor importante cu privire la comanda dumneavoastră, cât și  mesaje care sunt parte a serviciului pe care îl oferim
  • Ne luăm angajamentul de a proteja informația dvs. și vom lua măsuri pentru a realiza siguranța acesteia.
  • Puteți lua legătura cu noi oricând și adresa întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate la info@topforma.ro
  • XI. Alte aranjamente1. Pentru toate întrebările nesoluționate în Termenii și Condițiile curente se aplică prevederile legislației bulgare și celelalte acte de procedură.
   2. Toți clienții înțeleg și își dau acordul că relațiile dintre Top Forma și clienți sunt dirijate de legislația bulgară, indiferent de țara în care se află clientul. În cazul în care intervine un conflict între aceste două părți, relațiile sunt puse în ordine de legislația bulgară, curtea bulgară fiind competentă.
   3. Top Forma poate schimba oricând Termenii și Condițiile curente, publicând la timpul său schimbările efectuate pe site. Schimbările Termenilor și Condițiilor implică utilizatorilor înregistrați pe site la efectuarea comenzii.
   4. Top Forma are dreptul de a expedia mesaje comerciale nesolicitate la adresa de email a utilizatorului, cu scopul de a-l informa cu privire la comanda acestuia, de a adresa întrebări suplimentare cu privire la comandă, de a furniza informație utiliă și reclame cu privire la produsele proprii sau propuse de alți vânzători și/sau alte servicii, precum și de a propune chestionare, anchete și altele.
   5. Top Forma nu poartă răspundere de daunele cauzate asupra software-ului, hardware-ului sau facilităților de telecomunicații, de pierderea datelor derivate din materiale sau resurse căutate, încărcate sau utilizat în orice fel prin intermediul www.topforma.ro
   6. Neavând posibilitatea obiectivă și responsabilitatea  și necontrolând paginile și resursele de Internet care au devenit accesibile  pe www.topforma.bg prin redirecționări electronice și banere comerciale, Top Forma nu poartă responsabilitatea caracterului ilegal al conținutului și materialelor aflate pe acele pagini și resurse de Internet. Vânzătorul nu poartă răspundere de daunele pricinite de utilizarea, accesarea sau neveridicitatea acestor materiale și conținut.
   7. Top Forma nu poartă răspundere de modul în care Utilizatorul utilizează site-ul www.topforma.ro, precum și de potențialele activități răuvoitoare și ilegale efectuate de Utilizator.
   8. Clientul nu are dreptul la reclamații cu privire la regimul alimentar primit, considerând faptul că atingerea rezultatelor după prestarea serviciilor depinde de mulți factori necontrolați de Top Forma, și anume de motivare, disciplină, stare de sănătate și altele.
   Site-ul este un acord online între părți.
  • Termenii și Condițiile curente au fost actualizare la data de 23.04.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

Cum comanzi?


COMANDĂ REGIMUL

întrebări frecvente

Care este prețul?

Prețul unui program de 1 lună este 90 de lei, celui de trei luni – 220 lei, iar celui de 6 luni este 390 lei.

Când voi primi regimul meu?

Specialistul nostru are nevoie de timp pentru a studia în amănunte profilul tău și să întocmească regimul tău. Vei primi regimul în 7 zile lucrătoare din data comenzii (în caz de livrare prin curier) sau din data confirmării plății (în cazul primirii prin poșta electronică).

Atunci când voi comanda un program de 3 sau de 6 luni - oare le voi primi împreuna, pentru toate lunile?

Atunci când vei comanda un program de 3 sau de 6 luni, vei primi un regim de 30 de zile, în fiecare lună în cadrul programului. Fiecare regim următor din programul tău va fi întocmit de Ipokratis în funcție de progresul tău. Pentru acest scop este necesar să completezi chestionarul de urmărire a progresului prin profilul tău personal la finalul fiecărui regim separat.

Mai ai întrebări?