TERMENI ȘI CONDIȚII

VĂ MULȚUMIM CĂ VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU!

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile.

 

Vizitând sau folosind sau abonându-vă pe Bază de Taxă sau folosind Serviciile Gratuite (în comun, ”Serviciile pe Bază de Taxă”) sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții. Aceasta este un acord legal. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina prevederi în și din acest Acord, în concordanță cu paragraful 2 al acestui Acord. Trebuie să verificați Acordul periodic pentru a vedea schimbările. Folosind Website-ul și/sau unul dintre Serviciile pe Bază de Taxe după ce o asemenea modificare se aplică în concordanță cu paragraful 2 al acestul Acord, sunteți de acord că acceptați aceste schimbări indiferent dacă le-ați revizuit sau nu. Dacă nu sunteți de acord cu acest Acord, nu trebuie să folosiți Website-ul și/sau Serviciile pe Bază de Taxe și trebuie să vă anulați contul sau abonamentul pe site-ul nostru, după caz, printr-o notificare prin email în concordanță cu prevederile acestul Acord.

  1. 1. Scopul Acordului

Dacă nu se indică altfel, prezentul Acord se aplică în cazul utilizării de către dvs. a site-ului deținut de Top Forma Limited (“Topforma.ro”), precum și a tuturor Serviciilor Gratuite sau a Serviciilor pe Bază de Taxă care vă sunt oferite prin acest Website de Topforma.ro în prezent sau în viitor.

 

2. Utilizarea de către dvs. a Website-ului, a serviciile noastre gratuite și a Serviciilor noastre pe Bază de Taxă. Dacă nu se specifică altfel, va acordăm un drept non-exclusiv, non-transferabil, limitat pentru a accesa, utiliza și afișa website-ul și materialul furnizat de aceasta, iar Serviciile pe Bază de Taxă la care v-ați abonat și pentru care plătiți taxele aplicabile, pentru uz personal, uz non-comercial, vă sunt oferite cu condiția să respectați pe deplin prevederile prezentului acord. Sunteți de acord să nu atribuiți, transferați sau sublicenția drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator sau abonat la site-ul și/sau la Serviciile Gratuite sau pe Bază de Taxă ale Topforma.ro. Înțelegeți că puteți utiliza doar numele de utilizator și parola contului dvs., și că înscrierea la Serviciile pe Bază de Taxă este valabilă doar pentru folosirea proprie, non-comercială și că acestea nu pot fi partajate cu alții. Sunteți de acord să fiți responsabil financiar pentru toate taxele legate de utilizarea sau activitatea Serviciilor noastre pe Bază de Taxă la care ați subscris.

 

Prin utilizarea Website-ului și/sau a Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro, sunteți de acord să intrați sub incidența legală și să respectați prezentul Acord la fel ca și cum ați fi semnat acest Acord. Dacă nu sunteți de acord cu prezentul Acord în vreun moment anume, ne rezervăm dreptul de a anula sau a șterge parola, contul de utilizator, și/sau accesul la Website (sau la orice parte a acestuia) și/sau la Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul Acord din când în când, incluzând, fără limitare, schimbarea oricărei taxe și/sau a taxelor datorate pentru înscrierea la Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro lui. Vă vom anunța în legătură cu modificările la prezentul Acord prin postarea modificărilor la prezentul Acord pe site-ul www.Topforma.ro. Orice versiune nouă sau modificată a acestui Acord va intra în vigoare și va guverna orice utilizare a Website-ului, precum și a oricărui Serviciu pe Bază de Taxă de la Topforma.ro la v-ați abonat, începând cu data postării unui astfel de Acord pe website (sau la o dată ulterioară pe care o vom indica în postare). Dacă nu doriți ca utilizarea Website-ul și/sau a oricărui Serviciu pe Bază de Taxă de la Topforma.ro să fie reglementată de versiunea nouă sau modificată a prezentului Acord, trebuie să ne anunțați prin e-mail și de la data la care noua versiune intră în vigoare, trebuie să încetați să utilizați Website-ul și orice Serviciu pe Bază de Taxă la care v-ați abonat și trebuie să restituiți taxele pre-plătite de dvs. pentru orice perioadă neexpirată complet de înscriere la oricaree Serviciu pe Bază de Taxă. Restituirile se fac în conformitate cu paragraful 4 al acestui Acord. La singura noastră discreție și fără preaviz sau răspundere, vom întrerupe, modifica sau schimba orice aspect al site-ului sau a Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro, inclusiv, dar fără a se limita la, (i) restricționarea timpului în care Website-ul și/sau un Serviciu pe Bază de Taxă este disponibil, (ii) limitarea cantității de utilizare permisă, și (iii) limitarea sau încetarea dreptului oricărui utilizator de a folosi Website-ul și/sau Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro. Sunteți de acord ca orice încetare sau anulare a accesului dvs. sau a utilizării Website-ului sau a Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro să poate fi efectuată fără o notificare prealabilă. Dacă nu respectați dispozițiile prezentului Acord, cu excepția a ceea ce am putea altfel oferi din când în când, sunteți de acord că putem dezactiva imediat sau șterge contul de utilizator, toate informațiile legate de acesta și toate fișierele din contul dvs. de utilizator și/sau împiedica orice acces la astfel de informații și/sau fișiere, sau la Website-ul nostru și/sau la Serviciile pe Bază de Taxă de pe Topforma.uk. Mai mult, sunteți de acord că noi nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră saude orice altă terță parte pentru orice încetare sau anulare a accesului la, sau utilizarea Website-urilor noastre și/sau a Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro.

 

Sunteți de acord că singurul dvs. drept legat de orice nemulțumire față de orice modificare sau întrerupere făcută de noi în conformitate cu această prevedere sau cu acest Acord, sau față de orice politică sau practică a noastră în furnizarea Website-ului și/sau a Serviciilor pe Bază de Taxă, incluzând, fără limitare, orice schimbare în conținut sau orice modificare a valorii sau tipului de taxe sau comisioane aferente Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro, este acela de a vă anula sau rezilia înscrierea, după caz, în conformitate cu alineatele 4 și/sau 8 din acest Acord. Din când în când, putem suplimenta acest Acord cu termeni și condiții suplimentare referitoare la conținuturi specifice, activități, caracteristici, promoții sau evenimente (“Condiții Suplimentare”). Aceste Condiții Suplimentare pot fi postate pe Website pentru a fi vizualizate în legătură cu conținutul specific, activitățile, caracteristicile, promoțiile sau evenimentele și trebuie să fie identificate ca atare. Înțelegeți și sunteți de acord că astfel de Condiții Suplimentare sunt încorporate aici prin referire în prezentul Acord.
3. Politica de prețuri pentru Serviciile pe Bază de Taxă

Anumite porțiuni, componente, conținuturi și caracteristici ale Website-ului sunt disponibile numai persoanelor care achiziționează un abonament la unul dintre Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro. Ca abonat la unul dintre Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro, sunteți de acord după cum urmează:

 

3.1. Plăți. Sunteți de acord să plătiți, folosind un card de credit valabil (sau altă formă de plată pe care o putem accepta din când în când), taxele fixe și periodice (inclusiv planul taxelor pentru plata în avans pentru multiple perioade) prevăzute pe Website (cum ar fi planul personal pe trei luni; sau planul pe 9 luni), taxele aplicabile, precum și alte taxe suportate în scopul de a accesa Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro. După cum se menționează la punctul 1 din prezentul Acord, ne rezervăm dreptul de a majora tarifele și taxele sau de a institui noi taxe sau comisioane, în orice moment, printr-o notificare rezonabil comunicată în avans printr-o postare pe site-ul www.Topforma.co .uk sau prin alte asemenea mijloace care pot fi considerate adecvate din când în când (inclusiv poșta electronică sau poșta convențională).

3.2. Fiți atenți la detaliile tranzacției, deoarece prețul total poate include impozite, taxe și costuri de transport pe care sunteți responsabil să le finanțați.

3.3. ABONAMENTUL PENTRU SERVICIILOR PE BAZĂ DE TAXĂ. DACĂ ACHIZIȚIONAȚI UN ABONAMENT LA UNUL DIN PLANURILE NOASTRE LUNARE (PLAN DE ABONAMENT PENTRU 1 LUNĂ, 3 LUNI SAU 6 LUNI), CARDUL DE CREDIT SAU ALT CONT VOR FI AUTOMAT ÎNSĂRCINATE CU PREȚURILE INDICATE PE WEBSITE-UL NOSTRU, LA ÎNCEPUTUL UNEI PERIOADE DE FACTURARE A UNUI PLAN DE PLATĂ ÎN AVANS STANDARD (O LUNĂ) SAU MULTIPLU.

3.4. ANULĂRI. CLIENȚII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ AU DREPTUL LEGAL DE A SE RETRAGE DIN PREZENTUL ACORD ȘI SĂ RESTITUIE SUMA DE MEMBRU ÎN TERMEN DE 7 ZILE DE LA DATA DE ACHIZIȚIE A ABONAMENTULUI. PENTRU A VĂ RETRAGE DIN ACORD ÎN TERMENUL DE 7 ZILE DE GÂNDIRE, TRIMITEȚI UN EMAIL LA  cancellations@topforma.ro MENȚIONÂND CLAR “ANULARE MEMBRU”, ÎMPREUNĂ CU NUMELE ȘI ADRESA EMAIL-ULUI DE ÎNREGISTRARE. VEȚI PRIMI UN EMAIL DE LA NOI, PRIN CARE VI SE CONFIRMĂ CĂ RESTITUIREA A FOST ELIBERATĂ. ATENȚIE – TRIMITEREA E-MAILURILOR NU POATE FI GARANTATĂ, ACESTEA FIIND SUPUSE FURNIZORILOR DE ADRESE DE EMAIL ȘI SETARILOR JUNK MAIL. NU SUNTEM RESPONSABILI DE E-MAILURILE ÎNTÂRZIATE SAU PIERDUTE. DACĂ NU PRIMIȚI UN EMAIL DE CONFIRMARE DE LA NOI ÎN TERMEN DE 72 ORE DE LA ANULARE (VERIFICÂND ȘI ÎN SPAM), VĂ RECOMANDĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA  customercare@topforma.ro PENTRU A VERIFICA PRIMIREA CERERII DVS. DE ANULARE.

3.4.1 PENTRU A ÎNCHIDE CONTUL COMPLET DUPĂ O PERIOADĂ DE 7 ZILE, VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEȚI UN EMAIL LA  cancellations@topforma.ro MENȚIUNEA CLARĂ “ÎNCHIDERE CONT” – VĂ RUGĂM SĂ INCLUDEȚI NUMELE ȘI ADRESA EMAIL-ULUI DE ÎNREGISTRARE. ACEST LUCRU VA ÎNCHIDE CONTUL IMEDIAT (ORICE PERIOADĂ DE MEMBRU RĂMASĂ VA FI PIERDUTĂ).

 

3.5. Costuri suplimentare. În plus față de taxele și tarifele stabilite mai sus, sunteți responsabil de toate taxele și comisioanele aferente conectării la Website-ul și Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro, incluzând, fără a se limita la, toate liniile de acces la telefon (inclusiv taxele de lungă distanță, atunci când este cazul), taxele pentru furnizorul serviciilor de internet, telefon și echipamente pentru calculator, taxele de vânzare, precum și orice alte taxe și cheltuieli necesare pentru a accesa Serviciile pe Bază de Taxă.

33.6. În scopul utilizării de către dvs. a Serviciilor pe Bază de Taxă, inclusiv identificarea și facturarea, sunteți de acord să ne furnizați informații adevărate, corecte și complete, în conformitate cu procesul de abonare sau înscriere la Serviciile pe Bază de Taxă (“Date de Abonare”), inclusiv numele legal, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și informațiile de facturare aplicabile (de exemplu, numărul cardului de credit și data expirării acestuia), și să ne permiteți să partajăm Datele de Abonare unor terțe părți, în scopul verificării informațiilor pe care ni le oferiți și facturării cardului de credit sau încărcării contul dvs. sau pentru alte scopuri în conformitate cu  Politica noastră de Confidențialitate (a se vedea punctul 6 de mai jos). Sunteți de acord să mențineți și să actualizați cu promptitudine Datele de Abonare și orice alte informații pe care ni le oferiți, pentru a le păstra corecte și actuale. Fără a limita oricare alte prevederi din prezentul Acord, în cazul în care ne oferiți vreo informație care este falsă, inexactă sau incompletă sau avem motive întemeiate să suspectăm că este cazul, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula contul de utilizator sau abonamentul și să refuzăm orice utilizare curentă sau viitoare de către dumneavoastră a Website-ului (sau a oricărei părți a acestuia) sau a oricăruia dintre Serviciilor pe Bază de Taxă, și, în cazul în care astfel de date nu sunt curente și/sau corecte, sunteți obligați să corectați imediat sau să actualizați Datele de Abonare, inclusiv informațiile de facturare. Nu sunteți de acord să vă înregistrați cu mai mult de un cont, să creați un cont în numele altcuiva sau să creați o identitate falsă sau înșelătoare pe acest Website. Dacă înregistrarea dvs.este revocată din orice motiv, sunteți de acord să nu vă înregistrați sau abona din nou pe Website-ul nostru folosind un alt nume de utilizator sau prin orice alte mijloace. Dacă avem motive să suspectăm, la singura noastră discreție, că contul dvs. a fost anterior reziliat, ne rezervăm dreptul de a rezilia orice cont nou pe care l-ați înregistrat, fără nicio notificare, sau de a exercita orice alte căi de atac disponibile prin acest Acord de Abonare sau prin lege.

 

3.7. Sunteți în întregime responsabil de păstrarea confidențialității informațiilor legate de parola și contul de utilizator. Trebuie să ne notificați imediat în caz de orice utilizare neautorizată, cunoscută sau suspectată, a contului dvs. de utilizator, sau în caz de orice încălcare cunoscută sau suspectată a securității, inclusiv pierderea, furtul sau divulgarea neautorizată a informațiilor sau a parolei sau cardului de credit ale altcuiva. În cazul unei încălcări a securității de către dvs., sunteți responsabil și veți rămâne răspunzător de orice utilizare neautorizată a Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro la care v-ați abonat. Sunteți în întregime responsabil de oricare și de toate activitățile care au loc prin intermediul contului dvs. de utilizator, sunteți responsabil pentru plata oricăror sume facturate pe cardul de credit de către un terț care nu a fost autorizate de către dvs.
  1. Disponibilitatea produselor pe Bază de Taxă

Disponibilitatea și utilizarea Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro pot fi limitate în funcție de criterii demografice, geografice, sănătate sau a altor criterii pe care Topforma.ro le poate stabili din când în când. Înțelegi și sunteți de acord că Topforma.ro vă poate interzice să vă abonați la Serviciile pe Bază de Taxă pe baza acestor criterii. De exemplu, femeile însărcinate și persoanele cu vârsta sub 18 ani nu se pot abona la Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro.

 

6. Confidențialitate și securitate

Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea și securitatea. Toate datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate. Trebuie să revizuiți Politica noastră de Confidențialitate , care este încorporată în prezentul Acord prin această referire. Prin utilizarea Website-ului și/sau a Serviciilor pe Bază de Taxă, vă dați acordul pentru ca datele dvs. personale să fie utilizate și prelucrate în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate..

7. Avertisment Sănătate

 

Website-ul și Serviciile pe Bază de Taxă ale Topforma.ro oferă informații legate de un mod de viață sănătos și de cum se mănâncă și conținut publicat pe internet și care sunt destinate doar pentru a ajuta utilizatorii în eforturile lor personale de a avea un stil de viață sănătos. Top Forma este conceput ca un serviciu de gestionare a greutății, pentru a ajuta utilizatorii în obiectivele lor de pierdere din greutatea personală. Scopul nostru principal este de a vă ajuta să vă construiți obiceiuri de viață sănătoasă. TopForma Ltd nu este o organizație medicală și nu vă putem oferi sfaturi medicale sau de diagnostic. Nicio dispoziție a Website-ului sau a Serviciilor pe Bază de Taxă ale Topforma.ro nu ar trebui interpretată ca diagnostic medical sau consiliere. Informațiile și planurile de a vă hrăni compuse de noi sau de nutritionistul nostru nu ar trebui să fie interpretate ca un substitut pentru medic sau ca un tratament de specialitate.

 

Sunteți îndemnați și sfătuiți să solicitați sfatul unui medic înainte de a incepe orice efort de pierdere în greutate sau regim. Website-ul și Serviciile pe Bază de Taxe de la Topforma.ro sunt destinate utilizării exclusive de către persoane adulte sănătoase. Website-ul și Serviciile pe Bază de Taxe de la Topforma.ro nu sunt destinate utilizării de către minori, femei însărcinate sau persoane cu orice tip de probleme de sănătate severe (cancer, diabet zaharat de tip II sau alte boli pe care le interpretăm drept probleme grave de sănătate ) sau cu tulburări de alimentație. Aceste persoane sunt avertizate în mod special să ceară un sfat medical profesionist înainte de inițierea oricărei forme de efort pentru pierderea în greutate sau a unui regim.

Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor acestui website să se asigure cu privire la starea lor medicală și fizică, pentru a stabili dacă este sau nu apt pentru a utiliza sau a adapta informațiile sau conținutul furnizate. Fără a încălca condiția medicală sau fizică a unui utilizator, nicio responsabilitate sau răspundere nu este acceptată pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit de către un individ ca urmare a utilizării sau a utilizării abuzive a oricăreia dintre informații sau a conținutului acestui Website sau Servici pe Bază de Taxe furnizate de Topforma.ro.

Pierderea in greutate este individuală și rata dvs. de pierdere poate varia față de oricare dintre studiile de caz prezentate pe acest site. Serviciul nostru pledează pentru o rată sigură de pierdere în greutate de până la 0.1 kg. pe săptămână.

 

Înainte de a începe orice plan de reducere a greutății, trebuie să vă asigurați că nu sunteți subponderali. (definit ca IMC mai jos 18.5).

  1. Restricții privind Folosirea Materialelor

Sunteți de acord că Website-ul conține informații, software, imagini, fotografii, video-uri, text, grafică, muzică, sunete, întrebări, sugestii creative, mesaje, comentarii, feedback-uri, idei, rețete, note, desene, planuri de a mânca personale, articole și alte materiale (colectiv, “Conținut”) care sunt proprietatea noastră și/sau a licențiatorilor noștri și că sunt protejate prin drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale și/sau alte drepturi de proprietate și că aceste drepturi sunt valabile și protejate în toate formele, mass-media sau tehnologiile existente dezvoltate în prezent sau în viitor. Întregul Conținutul este protejat de copyright în conformitate cu legislația privind drepturile de autor din Marea Britanie (și, dacă este cazul, legile străine similare în vigoare). Nu puteți modifica, publica, transmite, distribui, executa, participa la transferul sau vânzarea, crea lucrări derivate de sau exploata în orice mod vreun Conținut, în totalitate sau în parte. Când Conținutul este descărcat pe computerul dvs., nu obțineți niciun drept de proprietate asupra unui astfel de Conținut. Modificarea Conținutului sau utilizarea Conținutului în oricare alt scop, incluzând, dar fără a se limita la, utilizarea oricărui Conținut în formă tipărită sau pe oricare alt website sau rețea de calculatoare este strict interzisă, cu excepția cazului când primiți acordul nostru scris în prealabil.

 

  1. Copii

Website-ul și Serviciile pe Bază de Taxe nu sunt destinate folosirii de către copii și nu sunt direcționate către copii. Website-ul și Serviciile pe Bază de Taxe sunt pentru utilizarea și accesul persoanelor care au optsprezece (18) ani sau peste. Persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani nu au voie să se aboneze la produsele pe bază de taxe de la topforma.ro și/sau să folosească website-ul.

 

  1. Denegări de Responsabilitate

 

Vă rugăm să rețineți următoarele importante denegări ale responsabilității:

Produsele, oferta, conținutul și materialele (inclusiv, dar fără limitare, Serviciile pe Bază de Taxe de la Topforma.ro) de pe website sunt furnizate “ca atare” și fără garanții de orice fel, fie explicite sau implicite. Nu ne asumăm nicio responsabilitate, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, calitatea satisfăcătoare, compatibilitatea, securitatea sau precizia.

Nu garantăm că Website-ul, Serviciile pe Bază de Taxă sau orice funcție conținută de Website sau de Serviciile pe Bază de Taxă vor fi neintrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că site-ul/Serviciile pe Bază de Taxă sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

Orice produs, ofertă, conținut sau material (inclusiv, dar fără a se limita la, Serviciile pe Bază de Taxă) descărcat sau obținut prin utilizarea site-ului se folosește pe riscul dumneavoastră și veți fi singurul responsabil pentru orice daună la sistemul computerului sau pentru pierderile de date care rezultă din descărcarea oricărui astfel de produs, ofertă, conținut sau material.

Nu garantăm sau nu facem nicio declarație cu privire la utilizarea sau la rezultatele utilizării serviciilor, ofertelor, conținutului și materialelor (inclusiv, dar fără a se limita la, produsele pe bază de taxă) de pe site în termeni de corectitudine, precizie, fiabilitate sau altceva.

În plus, vă rugăm să rețineți că niciun sfat sau informație obținută de dumneavoastră de la personalul nostru sau prin intermediul site-ului nu trebuie să ofere vreo garanție care nu este prevăzută în mod expres în acest acord.

Aceste denegări se aplică în măsura în care este permis de lege.

 

  1. Limitarea Răspunderii

Înțelegeți în mod expres și sunteți de acord că (în măsura permisă de lege), nu vom fi răspunzători pentru nicio daună directă, indirectă, incidentală, specială, drept consecință, exemplară sau punitivă, sau de niciun alt fel de daune, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderea profitului, clientelă, utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă am fost sfătuiți de posibilitatea unor astfel de daune), care decurg din sau care rezultă din (a) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza website-ul (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă); (b) utilizarea oricărui conținut sau alte materiale (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă), pe site sau pe oricare website sau website-uri legate de site, (c) costul de procurare a bunurilor și serviciilor substitute care rezultă din oricare bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau primite prin mesaje sau tranzacții introduse prin sau de pe website (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă); (d) accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor dvs. de date; (e) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți pe site (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă); (f) eveniment rezonabil dincolo de controlul nostru; și/sau (g) orice altă chestiune referitoare la website. Salvați în ceea ce privește vătămarea corporală sau deces din cauza neglijenței Top Forma Ltd., în nici un caz nu avem răspundere totală față de dvs. dacă toate pagubele, pierderile și cauzele de acțiune (indiferent dacă în contract, prejudiciu (inclusiv, dar nu limitat la, neglijență), sau altfel) au depășit suma plătită de dvs., dacă este cazul, pentru accesarea website-ului și/sau utilizarea oricăror Serviciile pe Bază de Taxă. Dacă sunteți nemulțumit de orice parte a site-ului sau de orice prevedere a prezentului acord, unicul și exclusivul dvs. remediu este întreruperea utilizării de către dvs. a website-ului. Dacă sunteți nemulțumit de Serviciile pe Bază de Taxă, unicul și exclusivul dvs. remediu este întreruperea folosirii acestor Servicii pe Bază de Taxă și încetarea/anularea abonamentului în acest sens. Aceste limitări de răspundere se aplică în măsura permisă de lege.

 

12. Termeni Diverși

În orice acțiune împotriva noastră care decurge din utilizarea Website-ului (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă), partea care prevalează va fi îndreptățită să recupereze toate cheltuielile de judecată efectuate în legătură cu acțiunea, inclusiv, dar nu limitat la, costurile, și cele impozabile și cele neimpozabile, și taxele pentru avocat. Dacă orice prevedere a acestor termeni trebuie să fie ilegală, nulă, sau pentru orice motiv inaplicabilă, atunci acea prevedere va fi considerată separabilă de acești termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Prezentul Acord, împreună cu Politica noastră de Confidențialitate și Termenii și Condiții (dacă este cazul), reprezintă întregul acord între dumneavoastră și noi cu privire la subiectul de față. În cazul unui conflict între prezentul Acord și cu Termenii și Condiții, prezentul acord trebuie să dețină controlul. Nu vom fi responsabili de lipsa de disponibilitate a Website-ului și/sau a Serviciilor pe Bază de Taxă la care v-ați abonat și/sau de orice alte eșecuri de a executa în timp util din cauza unor evenimente în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la, război civil, insurecție sau răscoală, incendiu, inundație, explozie, cutremur, accident grav, căderea Internetului, grevă, probleme de muncă sau întreruperea muncii sau orice altă cauză în afara controlului rezonabil al Top Forma. În astfel de circumstanțe, timpul de executare de către noi se prelungește pe durata unor astfel de evenimente în măsura în care este posibil. Cu excepția cazurilor prevăzută în mod expres de prezentul Acord, nicio terță parte nu va avea niciunul din drepturile de mai jos.

 

13. Cum ne contactați

Website-ul este deținut de, iar Serviciile pe Bază de Taxă sunt furnizate de către, Top Forma Limited este o companie înregistrată în Bulgaria (Nr. Înregistrare companie:) cu sediul social la adresa: Sofia, 1000, Stefan Karadja 11A

Soluționarea online a litigiilor

Dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri, puteți contacta topforma.ro prin e-mail la legal@topforma.ro  sau prin poștă la adresa menționată mai sus. (Ultima modificare pe 06 aprilie 2015)

Cum comanzi?


COMANDĂ REGIMUL

întrebări frecvente

Care este prețul?

Prețul unui program de 1 lună este 90 de lei, celui de trei luni – 220 lei, iar celui de 6 luni este 390 lei.

Când voi primi regimul meu?

Specialistul nostru are nevoie de timp pentru a studia în amănunte profilul tău și să întocmească regimul tău. Vei primi regimul în 7 zile lucrătoare din data comenzii (în caz de livrare prin curier) sau din data confirmării plății (în cazul primirii prin poșta electronică).

Atunci când voi comanda un program de 3 sau de 6 luni - oare le voi primi împreuna, pentru toate lunile?

Atunci când vei comanda un program de 3 sau de 6 luni, vei primi un regim de 30 de zile, în fiecare lună în cadrul programului. Fiecare regim următor din programul tău va fi întocmit de Ipokratis în funcție de progresul tău. Pentru acest scop este necesar să completezi chestionarul de urmărire a progresului prin profilul tău personal la finalul fiecărui regim separat.

Mai ai întrebări?