TERMENI ȘI CONDIȚII

VĂ MULȚUMIM CĂ VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU!

 

Termenii și condițiile de uitlizare a siteului Top Forma

 1. Despre platformă
 2. Termenii și condițiile curente stabilesc relațiile dintre:
  1.1. Platforma „Top Forma”, cu sediul și adresa : Bulgaria, Sofia, str. Rui Planina 8, numită pe scurt Top Forma, și :

1.2. Clienții care folosesc serviciile Top Forma. Termenii și condițiile de față se referă la toate persoanele care utilizează Top Forma și/sau se înregistrează pentru a utiliza site-ul www.topforma.ro
2. La utilizarea Top Forma, persoanele sunt obligate să respecte Termenii și Condițiile curente, precum și regulamentul aplicabil dintre România și Uniunea Europeană.
3. Odată cu finalizarea înregistrării pe Top Forma și apăsarea butonului interactiv С „Accept Termenii și condițiile”, persoanele care au îndeplinit acești pași, sunt de acord și acceptă Termenii șii Condițiile curente.

 1. Top Forma nu este o instituție medical și nu furnizează servicii medicale.

Definiții:

 1. „Site pe internet/website/site“ este un spațiu marcat în rețeaua de internet globală, accesibilă prin adresa sa unificată (URL) după protocol HTTP, HTTPS sau alt protocol standartizat, care conține fișiere, programe, text, sunet, imagini și alte materiale și resure. Reprezintă o totalitate de pagini de internet care se încarcă în browser-ul Utilizatorui la înscrierea adresei electronice www.topforma.ro
  2. „Pagină web“ este parte componentă și distinctă a website-ului.
  3. „Utilizator“ al paginii de internet sau site este fiecare persoană care și-a introdus adresa de e-mail sau a ajuns pe pagină prin redirecționare de către alt site, ulterior efectuând acțiuni online de cumpărare de bunuri sau servicii.
 2. „Adresă IP“ („IP address“) este un număr de indentificare unic care asociază calculatorul, pagina de internet sau resursele Utilizatorului într-un mod care permite localizarea acestuia în rețeaua globală de internet.
  5. „Interfață“ este o combinație de obiecte grafice, asociate la un cod de programare, prin intermediul căreia Utilizatorul comunică cu website-ul într-un mod accesibil.
  6. „Platformă“ este o totalitate de decizii conceptuale, grafice și de programare, care constituie un produs integral care furnizează Utilizatorului acces la posibilitățile spațiului de internet.
  7. „Browser“ este un program care permite transferal, prelucrarea și vizualizarea datelor prin intermediul diferitor protocoale de internet de transfer de date.
  8. „Hiperlink“ este o legătură marcată pe o anumită pagină de Internet, care permite redirecționarea automata către o altă pagină de internet, resursă informațională sau obiect prin protocoale standartizate.
  9. „Sistem informațional / sistem“ e fiecare structură distinctă sau totalitatea de structuri interdependente sau asemănătoare, care la îndeplinirea unei anumite acțiuni de programare asigură prelucrarea automata a datelor.
  10. „Eveniment întâmplător“ este un eveniment neprevăzut în momentul încheierii contractului care face respectarea acestuia imposibilă.
  11. „Activități răuvoitoare“ sunt actiuni sau inacțiuni  care încalcă eticheta Internet și cauzează daune și neplăceri persoanelor conectate la Internet sau rețele asociate, precum expedierea de mesaje nedorite (mesaje comerciale nesolicitate, SPAM, JUNK MAIL), umplerea canalelor (FLOOD), primirea accesului la resurse cu drepturi străine și parole sau sustragere de informație (HACK), efectuarea de acțiuni care pot fi calificate drept spionaj industrial sau sabotare, dăunare sau distrugere de sisteme (CRACK), expedierea  „calului Troian“ sau instalarea de viruși provocată, perturbarea funcționării normale de Internet și rețele asociale a celorlați utilizatori sau efectuarea unei acțiuni care pot fi calificate drept crime sau încălcări încălcări administrative conform regulamentului românesc sau altei legi aplicabile.
  12. Site: – pagină web /domain/ topforma.ro și subdomeniile sale,  proprietate a  „Top Forma ”
  13. Client– este persoană fizică sau juridică care s-a înregistrat pe site și utilizează serviciile furnizate de către specialiști prin intermediul siteului
  14. Specialist еste persoana care a încheiat un contract de furnizare de servicii cu platforma  „Top Forma“ care posedă educația și calificarea necesară pentru a oferi consultații și care este în contact cu clienții înregistrați prin utilizarea serviciilor și oportunităților de pe platformă.
  15. Serviciu – toate serviciile – vizualizabile și propuse pe site.
  16. Prețul serviciului –  prețul pentru furnizarea serviciului, regimul alimentar sănătos, care se plătețte de client sau prețul unui alt serviciu menționat în punctul 15.
  17. Profil – parte a siteului care conține informația utilizatorului, furnizată de acesta la înregistrare.
  18. Date personale – date personale conform Regulamentului de protejare a datelor personale.

III. Drepturi de autor

 1. Site-ul și conținutul acestuia sunt obiectele dreptului de autor, proprietate a „Top Forma”. Părțile acestuia /informație distinctă pot fi reproduse doar după consințământul explicit al proprietarilor de drepturi de autor și cu condiția de a indica sursa informației. Întregul conținut al acestui site, toate articolele, rețetele, testele și imaginile sunt protejate de Regulamentu dreptului de autor și alte legi aplicabile. Descărcarea sau printarea unor pagini distincte, articole și paragrafe este permisă doar în cazul în care nu sunt încălcate cerințele legilor aplicabile. Nu este permisă reproducerea, transmiterea și utilizarea articolelor și imaginilor cu orice scop, public sau commercial, fără acordul în scris al „Тоp Forma“.
 2. Condiții de utilizare

 

1.Site-ul propune acces la serviciile specialiștilor după înregistare și efectuarea plății indicate în lista de prețuri.
2. Toate prețurile de pe www.topforma.ro sunt exprimate în lei românești.
3. Prețurile indicate pe site se referă la planurile alimentare de 1 lună, de 3 sau de 6 luni pentru construirea obiceiurilor alimentare sănătoase sau alte servicii incluse în lista de prețuri.
4. Taxa pentru livrare pe teritoriul României sunt din contul utilizatorului și sunt incluse în prețul serviciului
5. Utilizatorul efectuează plata în acord cu termenii și condițiile curente.
6. Top Forma își rezervă dreptul de a schimba toate condițiile serviciilor și orice altă informație publicată pe site fără a informa în prealabil utilizatorul

 1. Înregistrarea profilului de utilizator

Pentru a primi dreptul de a utiliza serviciile propuse de www.topforma.ro este necesar ca Utilizatorul să se înregistreze completând un chestionar amănunțit. Procedura de înregistrare pe site este benevolă și gratuită. Site-ul poate fi vizitat de către utilizatori gratuit, fără necesitatea de a se înregistra. La înregistrare se completează un formular în care se indică numele și prenumele Utilizatorului, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa pentru livrarea comenzii. La completarea formularului electronic Utilizatorul declară că datele indicate sunt corecte, complete și exacte și le va actualiza în cazul schimbării. La completarea formularului de înregistrare online, utilizatorul oferă informații adiționale despre modul de viață, starea de sănătate, preferințele alimentare și altele. Bifând căsuța „Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare“ care se află sub chestionar, Utilizatorul confirmă înregistrarea și finalizează formularul online și declară că este informat și acceptă Termenii și Condițiile. Formularul electronic expediat de către Utilizator este salvat de www.topforma.ro

 

 1. Procedura de înregistrare pe site este benevolă și gratuită. Site-ul poate fi vizitat de către utilizatori gratuit, fără necesitatea de a se înregistra. La înregistrare se completează un formular în care se indică numele și prenumele Utilizatorului, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa pentru livrarea comenzii. La completarea formularului electronic Utilizatorul declară că datele indicate sunt corecte, complete și exacte și le va actualiza în cazul schimbării.
  2. Înregistrarea și crearea profilului se efectuază prin introducerea datelor necesare conform punctului 1. și acceptarea Termenilor și Condițiilor. Ultima reprezintă declarația electronică conform Legii documentului electronic și a semnăturii electronice.
  3. Formularul de comandă este consider îndeplinit cu success atunci când toți pașii tehnici indicați pe site au fost îndepliniți iar utilizatorii au acceptat Termenii și Condițiile pe www.topforma.ro.
  Cererile sunt acceptate de Top Forma 24 ore pe zi, inclusiv în zilele de odihnă și sărbători. Înainte de finalizarea comenzii, Utilizatorul are posibilitatea de a alege adresa de livrare și de a indica informație adițională.
  Fiecare comandă efectuată pe site va fi considerată validă dacă la confirmarea acesteia au fost indicate numele și adresa de e-mail, indiferent de faptul că aceleași date au fost utilizate de o persoană neautorizată.
  Cererea se consider acceptată din momentul primirii mesajului de confirmare cu numărul comenzii.
  4. Odată cu solicitarea cererii și acceptarea termenilor și condițiilor, clientul declară că nu se află într-o situație de urgență .
 2. La efectuarea comenzii. Clientul acceptă condițiile acordului informativ, care sunt parte distinctă a termenilor și condițiile curente a paragrafului VI, 12.
  6. În cazul în care Utilizatorul furnizează informație eronată, inexactă, incompletă, neactuală sau furnizează numele de utilizator și parola unor persoane terțe, Top Forma are dreptul să blocheze sau șteargă informația respectivă și să refuze accesul la un serviciu sau la toate, cât și să relizieze contractul. Top Forma nu poartă răspundere pentru imposibilitatea de a efectua seriviciul în cazul primirii informației greșite sau incomplete și nu datorează retunarea sumei plătite,  dacă a primit și oferi recomandări în cazul prezenței informației eronate, incomplete, inexacte sau neactuale.
  7.  Profilul creat poate fi șters oricând la solicitarea Utilizatorului, inclusiv informația creată în legătură cu acest profil cu excepția cazului în care Top Forma este obligată să păstreze informația pentru o anumită perioadă de timp conform unei legi sau act normative. În cazul în care clientul solicită închiderea profilului creat în timp ce serviciul încă se desfășoară, desfășurarea încetează fără ca Top Forma să returneze clientului suma plătită.
 3. Prestarea serviciului
 4. Clientul care dispune de un profil de utilizator creat conform punctului V, poate solicita efectuarea uneia sau a mai multor comenzi de către specialistul corespunzător utilizând formularul online.
  2. La solicitarea serviciului, se completează chestionarul:
  Pentru a presta acest serviciu, este necesar să fie furnizate date personale precum vârsta, kilogramele, înălțimea, starea de sănătate, preferințele alimentare, și nu numai. Aceste date se completează în prealabil la efectuarea comenzii în chestionarul online.
  3. Specialiștii care utilizează Top Forma nu își prestează serviciile pe acest site clienților care au nevoie de ajutor medical de urgență sau orice tip de ajutor care conform legii sau unui act normativ necesită contact personal între client și specialist. Top Forma și specialiștii săi își rezervă dreptul de a refuza serviciul persoanelor sub 18 ani, clienților care suferă de boli canceroase, diabet de tip I, precum și combinațiile de mai multe afecțiuni. În acest caz clientul va fi informat despre refuz, iar suma plătita va fi returnată.
  4. După efectuarea comenzii, clientul va primi un mail de la Top Forma, în care este confirmată primirea și înregistrarea comenzii (“Confirmare comandă”). Acest lucru nu înseamnă că comanda este acceptată, ci că propunerea a ajuns la Top Forma. Toate comenzile urmează să fie acceptate de Top Forma. Comanda este considerată acceptată după expedierea mesajului de confirmare a faptului că regimul este pregătit  (“Regimul dvs. alimentar“). În cazul în care un anumit serviciu nu poate fi prestat din cauza datelor incomplete, stare de sănătate dificilă sau un oricare alt motiv, clientul va fi notificat și suma plătită va fi returnată.
  5. Dacă este necesară informație suplimentară, explicații sau răspuns la întrebări concrete și/sau furnizarea unor analize adiționale, clientul va primi mailul de solicitare.  Termenul de prestare a serviciului încetează să treacă până la furnizarea informației solicitate.
  6. În cazul în care informația solicitată nu va fi furnizată Top Formei într-un termen de 14 zile de la primirea notificării, Top Forma este eliberată de obligațiunea de a presta serviciul fără a returna banii.
  7. În cazul în care clientul dorește ca temenul menționat să fie prelungit, acesta trebuie să solicite explicit acest lucru răspunzând la mesajul expediat.
  8. Clientul primește regimul alimentar recomandat; Serviciul nu reprezintă o diagnoză și nu înlocuiește tratamentul prescris sau consultația cu un doctor. Este posibil ca serviciul să conțină recomandarea de a consulta mediul de families au alt specialist.
  9. Serviciul este considerat finisat după expirarea termenului programului ales de client ( 1 ,3 sau 6 luni). Fiecare program de o lună conține 4 săptămâni (28 zile), cea de 3 luni – 12 săptămâni  și programul de 6 luni – 24 săptămâni.

 

 

 

 

Sunteți de acord că singurul dvs. drept legat de orice nemulțumire față de orice modificare sau întrerupere făcută de noi în conformitate cu această prevedere sau cu acest Acord, sau față de orice politică sau practică a noastră în furnizarea Website-ului și/sau a Serviciilor pe Bază de Taxă, incluzând, fără limitare, orice schimbare în conținut sau orice modificare a valorii sau tipului de taxe sau comisioane aferente Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro, este acela de a vă anula sau rezilia înscrierea, după caz, în conformitate cu alineatele 4 și/sau 8 din acest Acord. Din când în când, putem suplimenta acest Acord cu termeni și condiții suplimentare referitoare la conținuturi specifice, activități, caracteristici, promoții sau evenimente (“Condiții Suplimentare”). Aceste Condiții Suplimentare pot fi postate pe Website pentru a fi vizualizate în legătură cu conținutul specific, activitățile, caracteristicile, promoțiile sau evenimentele și trebuie să fie identificate ca atare. Înțelegeți și sunteți de acord că astfel de Condiții Suplimentare sunt încorporate aici prin referire în prezentul Acord.
3. Politica de prețuri pentru Serviciile pe Bază de Taxă

Anumite porțiuni, componente, conținuturi și caracteristici ale Website-ului sunt disponibile numai persoanelor care achiziționează un abonament la unul dintre Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro. Ca abonat la unul dintre Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro, sunteți de acord după cum urmează:

 

3.1. Plăți. Sunteți de acord să plătiți, folosind un card de credit valabil (sau altă formă de plată pe care o putem accepta din când în când), taxele fixe și periodice (inclusiv planul taxelor pentru plata în avans pentru multiple perioade) prevăzute pe Website (cum ar fi planul personal pe trei luni; sau planul pe 9 luni), taxele aplicabile, precum și alte taxe suportate în scopul de a accesa Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro. După cum se menționează la punctul 1 din prezentul Acord, ne rezervăm dreptul de a majora tarifele și taxele sau de a institui noi taxe sau comisioane, în orice moment, printr-o notificare rezonabil comunicată în avans printr-o postare pe site-ul www.Topforma.co .uk sau prin alte asemenea mijloace care pot fi considerate adecvate din când în când (inclusiv poșta electronică sau poșta convențională).

3.2. Fiți atenți la detaliile tranzacției, deoarece prețul total poate include impozite, taxe și costuri de transport pe care sunteți responsabil să le finanțați.

3.3. ABONAMENTUL PENTRU SERVICIILOR PE BAZĂ DE TAXĂ. DACĂ ACHIZIȚIONAȚI UN ABONAMENT LA UNUL DIN PLANURILE NOASTRE LUNARE (PLAN DE ABONAMENT PENTRU 1 LUNĂ, 3 LUNI SAU 6 LUNI), CARDUL DE CREDIT SAU ALT CONT VOR FI AUTOMAT ÎNSĂRCINATE CU PREȚURILE INDICATE PE WEBSITE-UL NOSTRU, LA ÎNCEPUTUL UNEI PERIOADE DE FACTURARE A UNUI PLAN DE PLATĂ ÎN AVANS STANDARD (O LUNĂ) SAU MULTIPLU.

3.4. ANULĂRI. CLIENȚII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ AU DREPTUL LEGAL DE A SE RETRAGE DIN PREZENTUL ACORD ȘI SĂ RESTITUIE SUMA DE MEMBRU ÎN TERMEN DE 7 ZILE DE LA DATA DE ACHIZIȚIE A ABONAMENTULUI. PENTRU A VĂ RETRAGE DIN ACORD ÎN TERMENUL DE 7 ZILE DE GÂNDIRE, TRIMITEȚI UN EMAIL LA  cancellations@topforma.ro MENȚIONÂND CLAR “ANULARE MEMBRU”, ÎMPREUNĂ CU NUMELE ȘI ADRESA EMAIL-ULUI DE ÎNREGISTRARE. VEȚI PRIMI UN EMAIL DE LA NOI, PRIN CARE VI SE CONFIRMĂ CĂ RESTITUIREA A FOST ELIBERATĂ. ATENȚIE – TRIMITEREA E-MAILURILOR NU POATE FI GARANTATĂ, ACESTEA FIIND SUPUSE FURNIZORILOR DE ADRESE DE EMAIL ȘI SETARILOR JUNK MAIL. NU SUNTEM RESPONSABILI DE E-MAILURILE ÎNTÂRZIATE SAU PIERDUTE. DACĂ NU PRIMIȚI UN EMAIL DE CONFIRMARE DE LA NOI ÎN TERMEN DE 72 ORE DE LA ANULARE (VERIFICÂND ȘI ÎN SPAM), VĂ RECOMANDĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA  customercare@topforma.ro PENTRU A VERIFICA PRIMIREA CERERII DVS. DE ANULARE.

3.4.1 PENTRU A ÎNCHIDE CONTUL COMPLET DUPĂ O PERIOADĂ DE 7 ZILE, VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEȚI UN EMAIL LA  cancellations@topforma.ro MENȚIUNEA CLARĂ “ÎNCHIDERE CONT” – VĂ RUGĂM SĂ INCLUDEȚI NUMELE ȘI ADRESA EMAIL-ULUI DE ÎNREGISTRARE. ACEST LUCRU VA ÎNCHIDE CONTUL IMEDIAT (ORICE PERIOADĂ DE MEMBRU RĂMASĂ VA FI PIERDUTĂ).

 

3.5. Costuri suplimentare. În plus față de taxele și tarifele stabilite mai sus, sunteți responsabil de toate taxele și comisioanele aferente conectării la Website-ul și Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro, incluzând, fără a se limita la, toate liniile de acces la telefon (inclusiv taxele de lungă distanță, atunci când este cazul), taxele pentru furnizorul serviciilor de internet, telefon și echipamente pentru calculator, taxele de vânzare, precum și orice alte taxe și cheltuieli necesare pentru a accesa Serviciile pe Bază de Taxă.

 

3.7. Sunteți în întregime responsabil de păstrarea confidențialității informațiilor legate de parola și contul de utilizator. Trebuie să ne notificați imediat în caz de orice utilizare neautorizată, cunoscută sau suspectată, a contului dvs. de utilizator, sau în caz de orice încălcare cunoscută sau suspectată a securității, inclusiv pierderea, furtul sau divulgarea neautorizată a informațiilor sau a parolei sau cardului de credit ale altcuiva. În cazul unei încălcări a securității de către dvs., sunteți responsabil și veți rămâne răspunzător de orice utilizare neautorizată a Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro la care v-ați abonat. Sunteți în întregime responsabil de oricare și de toate activitățile care au loc prin intermediul contului dvs. de utilizator, sunteți responsabil pentru plata oricăror sume facturate pe cardul de credit de către un terț care nu a fost autorizate de către dvs.
 1. Disponibilitatea produselor pe Bază de Taxă

Disponibilitatea și utilizarea Serviciilor pe Bază de Taxă de la Topforma.ro pot fi limitate în funcție de criterii demografice, geografice, sănătate sau a altor criterii pe care Topforma.ro le poate stabili din când în când. Înțelegi și sunteți de acord că Topforma.ro vă poate interzice să vă abonați la Serviciile pe Bază de Taxă pe baza acestor criterii. De exemplu, femeile însărcinate și persoanele cu vârsta sub 18 ani nu se pot abona la Serviciile pe Bază de Taxă de la Topforma.ro.

 

6. Confidențialitate și securitate

 1. Restricții privind Folosirea Materialelor

Sunteți de acord că Website-ul conține informații, software, imagini, fotografii, video-uri, text, grafică, muzică, sunete, întrebări, sugestii creative, mesaje, comentarii, feedback-uri, idei, rețete, note, desene, planuri de a mânca personale, articole și alte materiale (colectiv, “Conținut”) care sunt proprietatea noastră și/sau a licențiatorilor noștri și că sunt protejate prin drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale și/sau alte drepturi de proprietate și că aceste drepturi sunt valabile și protejate în toate formele, mass-media sau tehnologiile existente dezvoltate în prezent sau în viitor. Întregul Conținutul este protejat de copyright în conformitate cu legislația privind drepturile de autor din Marea Britanie (și, dacă este cazul, legile străine similare în vigoare). Nu puteți modifica, publica, transmite, distribui, executa, participa la transferul sau vânzarea, crea lucrări derivate de sau exploata în orice mod vreun Conținut, în totalitate sau în parte. Când Conținutul este descărcat pe computerul dvs., nu obțineți niciun drept de proprietate asupra unui astfel de Conținut. Modificarea Conținutului sau utilizarea Conținutului în oricare alt scop, incluzând, dar fără a se limita la, utilizarea oricărui Conținut în formă tipărită sau pe oricare alt website sau rețea de calculatoare este strict interzisă, cu excepția cazului când primiți acordul nostru scris în prealabil.

 

 1. Copii

Website-ul și Serviciile pe Bază de Taxe nu sunt destinate folosirii de către copii și nu sunt direcționate către copii. Website-ul și Serviciile pe Bază de Taxe sunt pentru utilizarea și accesul persoanelor care au optsprezece (18) ani sau peste. Persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani nu au voie să se aboneze la produsele pe bază de taxe de la topforma.ro și/sau să folosească website-ul.

 

 1. Denegări de Responsabilitate

 

Vă rugăm să rețineți următoarele importante denegări ale responsabilității:

Produsele, oferta, conținutul și materialele (inclusiv, dar fără limitare, Serviciile pe Bază de Taxe de la Topforma.ro) de pe website sunt furnizate “ca atare” și fără garanții de orice fel, fie explicite sau implicite. Nu ne asumăm nicio responsabilitate, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, calitatea satisfăcătoare, compatibilitatea, securitatea sau precizia.

Nu garantăm că Website-ul, Serviciile pe Bază de Taxă sau orice funcție conținută de Website sau de Serviciile pe Bază de Taxă vor fi neintrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că site-ul/Serviciile pe Bază de Taxă sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

Orice produs, ofertă, conținut sau material (inclusiv, dar fără a se limita la, Serviciile pe Bază de Taxă) descărcat sau obținut prin utilizarea site-ului se folosește pe riscul dumneavoastră și veți fi singurul responsabil pentru orice daună la sistemul computerului sau pentru pierderile de date care rezultă din descărcarea oricărui astfel de produs, ofertă, conținut sau material.

Nu garantăm sau nu facem nicio declarație cu privire la utilizarea sau la rezultatele utilizării serviciilor, ofertelor, conținutului și materialelor (inclusiv, dar fără a se limita la, produsele pe bază de taxă) de pe site în termeni de corectitudine, precizie, fiabilitate sau altceva.

În plus, vă rugăm să rețineți că niciun sfat sau informație obținută de dumneavoastră de la personalul nostru sau prin intermediul site-ului nu trebuie să ofere vreo garanție care nu este prevăzută în mod expres în acest acord.

Aceste denegări se aplică în măsura în care este permis de lege.

 

 1. Limitarea Răspunderii

Înțelegeți în mod expres și sunteți de acord că (în măsura permisă de lege), nu vom fi răspunzători pentru nicio daună directă, indirectă, incidentală, specială, drept consecință, exemplară sau punitivă, sau de niciun alt fel de daune, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderea profitului, clientelă, utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă am fost sfătuiți de posibilitatea unor astfel de daune), care decurg din sau care rezultă din (a) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza website-ul (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă); (b) utilizarea oricărui conținut sau alte materiale (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă), pe site sau pe oricare website sau website-uri legate de site, (c) costul de procurare a bunurilor și serviciilor substitute care rezultă din oricare bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau primite prin mesaje sau tranzacții introduse prin sau de pe website (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă); (d) accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor dvs. de date; (e) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți pe site (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă); (f) eveniment rezonabil dincolo de controlul nostru; și/sau (g) orice altă chestiune referitoare la website. Salvați în ceea ce privește vătămarea corporală sau deces din cauza neglijenței Top Forma Ltd., în nici un caz nu avem răspundere totală față de dvs. dacă toate pagubele, pierderile și cauzele de acțiune (indiferent dacă în contract, prejudiciu (inclusiv, dar nu limitat la, neglijență), sau altfel) au depășit suma plătită de dvs., dacă este cazul, pentru accesarea website-ului și/sau utilizarea oricăror Serviciile pe Bază de Taxă. Dacă sunteți nemulțumit de orice parte a site-ului sau de orice prevedere a prezentului acord, unicul și exclusivul dvs. remediu este întreruperea utilizării de către dvs. a website-ului. Dacă sunteți nemulțumit de Serviciile pe Bază de Taxă, unicul și exclusivul dvs. remediu este întreruperea folosirii acestor Servicii pe Bază de Taxă și încetarea/anularea abonamentului în acest sens. Aceste limitări de răspundere se aplică în măsura permisă de lege.

 

12. Termeni Diverși

În orice acțiune împotriva noastră care decurge din utilizarea Website-ului (inclusiv, dar fără limitare la, Serviciile pe Bază de Taxă), partea care prevalează va fi îndreptățită să recupereze toate cheltuielile de judecată efectuate în legătură cu acțiunea, inclusiv, dar nu limitat la, costurile, și cele impozabile și cele neimpozabile, și taxele pentru avocat. Dacă orice prevedere a acestor termeni trebuie să fie ilegală, nulă, sau pentru orice motiv inaplicabilă, atunci acea prevedere va fi considerată separabilă de acești termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Prezentul Acord, împreună cu Politica noastră de Confidențialitate și Termenii și Condiții (dacă este cazul), reprezintă întregul acord între dumneavoastră și noi cu privire la subiectul de față. În cazul unui conflict între prezentul Acord și cu Termenii și Condiții, prezentul acord trebuie să dețină controlul. Nu vom fi responsabili de lipsa de disponibilitate a Website-ului și/sau a Serviciilor pe Bază de Taxă la care v-ați abonat și/sau de orice alte eșecuri de a executa în timp util din cauza unor evenimente în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv, dar fără limitare la, război civil, insurecție sau răscoală, incendiu, inundație, explozie, cutremur, accident grav, căderea Internetului, grevă, probleme de muncă sau întreruperea muncii sau orice altă cauză în afara controlului rezonabil al Top Forma. În astfel de circumstanțe, timpul de executare de către noi se prelungește pe durata unor astfel de evenimente în măsura în care este posibil. Cu excepția cazurilor prevăzută în mod expres de prezentul Acord, nicio terță parte nu va avea niciunul din drepturile de mai jos.

 

13. Cum ne contactați

Website-ul este deținut de, iar Serviciile pe Bază de Taxă sunt furnizate de către, Top Forma Limited este o companie înregistrată în Bulgaria (Nr. Înregistrare companie:) cu sediul social la adresa: Sofia, 1000, Stefan Karadja 11A

Soluționarea online a litigiilor

Dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri, puteți contacta topforma.ro prin e-mail la legal@topforma.ro  sau prin poștă la adresa menționată mai sus. (Ultima modificare pe 06 aprilie 2015)

Cum comanzi?


COMANDĂ REGIMUL

întrebări frecvente

Care este prețul?

Prețul unui program de 1 lună este 90 de lei, celui de trei luni – 220 lei, iar celui de 6 luni este 390 lei.

Când voi primi regimul meu?

Specialistul nostru are nevoie de timp pentru a studia în amănunte profilul tău și să întocmească regimul tău. Vei primi regimul în 7 zile lucrătoare din data comenzii (în caz de livrare prin curier) sau din data confirmării plății (în cazul primirii prin poșta electronică).

Atunci când voi comanda un program de 3 sau de 6 luni - oare le voi primi împreuna, pentru toate lunile?

Atunci când vei comanda un program de 3 sau de 6 luni, vei primi un regim de 30 de zile, în fiecare lună în cadrul programului. Fiecare regim următor din programul tău va fi întocmit de Ipokratis în funcție de progresul tău. Pentru acest scop este necesar să completezi chestionarul de urmărire a progresului prin profilul tău personal la finalul fiecărui regim separat.

Mai ai întrebări?